מחירון כרטיסיות גלשן גלים

10 ניקובים

480

 •  10 ניקובים לפי 48 ₪
 •  ההשכרה לפי שעה עד שעה וחצי
 •  בתוקף שנתיים מיום הרכישה
לרכישה

20 ניקובים

720

 •  20 ניקובים לפי 36 ₪
 •  ההשכרה לפי שעה עד שעה וחצי
 •  בתוקף שנתיים מיום הרכישה
לרכישה

מחירון כרטיסיות גלישת רוח

10 ניקובים

1100

 •  10 ניקובים לפי 110 ₪
 •  ההשכרה לפי שעה עד שעה וחצי
 •  בתוקף שנתיים מיום הרכישה
לרכישה

20 ניקובים

1800

 •  20 ניקובים לפי 90 ₪
 •  ההשכרה לפי שעה עד שעה וחצי
 •  בתוקף שנתיים מיום הרכישה
לרכישה

מחירון כרטיסיות קיאק יחיד

10 ניקובים

770

 •  10 ניקובים לפי 77 ₪
 •  ההשכרה לפי שעה עד שעה וחצי
 •  בתוקף שנתיים מיום הרכישה
לרכישה

20 ניקובים

1280

 •  20 ניקובים לפי 64 ₪
 •  ההשכרה לפי שעה עד שעה וחצי
 •  בתוקף שנתיים מיום הרכישה
לרכישה

מחירון כרטיסיות קיאק זוגי

10 ניקובים

1050

 •  10 ניקובים לפי 105 ₪
 •  ההשכרה לפי שעה עד שעה וחצי
 •  בתוקף שנתיים מיום הרכישה
לרכישה

20 ניקובים

1500

 •  20 ניקובים לפי 75 ₪
 •  ההשכרה לפי שעה עד שעה וחצי
 •  בתוקף שנתיים מיום הרכישה
לרכישה

מחירון כרטיסיות SUP

10 ניקובים

680

 •  10 ניקובים לפי 68 ₪
 •  ההשכרה לפי שעה עד שעה וחצי
 •  בתוקף שנתיים מיום הרכישה
לרכישה

20 ניקובים

1100

 •  20 ניקובים לפי 55 ₪
 •  ההשכרה לפי שעה עד שעה וחצי
 •  בתוקף שנתיים מיום הרכישה
לרכישה

30 ניקובים

1350

 •  30 ניקובים לפי 45 ₪
 •  ההשכרה לפי שעה עד שעה וחצי
 •  בתוקף שנתיים מיום הרכישה
לרכישה
logo בניית אתרים